Работа с родителями © Ясли-сад №215 г. Минска

 

РусскийБеларускi

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА Г.МИНСКА

Государственное учреждение образования
"Ясли-сад №215 г. Минска"

 

Работа с родителями


Важнай умовай ў фарміраванні нацыянальнай самасвядомасці дзяцей дашкольнага ўзросту з’яўляецца цесная ўзаемасувязь з бацькамі. У цяперашні час гэта работа актуальна, патрабуе вялікага такту і цярпення, так як у маладых сем’ях пытанні выхавання патрыятызму, грамадзянскасці не лічацца важнымі і часта выклікаюць непаразуменне.

Асноўная задача работы педагагічнага калектыву яслі-сада №215 з сям’ёй - фарміраванне актыўнай сацыяльнай пазіцыі бацькоў як актыўных удзельнікаў выхавання асобы старэйшага дашкольніка сродкамі гісторыка-этнаграфічнай спадчыны Беларусі. Цікава праходзяць у дашкольнай установе заняткі з дзецьмі,  а таксама мясцовыя традыцыйныя святы і абрады: Каляды, Масленіца, Кірмаш, Дажынкі  і г.д.

 

Фальклор і развіццё маўлення. Кансультацыя для бацькоў.

Распрацавала выхавацель першай катэгорыі Якаулева В.Ул.

подробнее.../свернуть

  

"Фальклор і развіццё маўлення"

  Маўленне - унікальны і ўніверсальны сродак многіх відаў дзейнасці. У дашкольніка гэта гульня, маляванне, лепка, канструяванне, вырашэнне практычных задач, успрыманне мастацкай літаратуры і інш. Немагчыма развіваць маўленне дзіцяці "ўвогуле", безадносна да той ролі, якую яно выконвае ў яго жыцці, не ўключаючы маўленне ў тую ці іншую дзейнасць. Развіццё розных формаў дзейнасці вядзе да развіцця іх галоўнага сродку - маўлення.

   У дзяцей мы выхоўваем пачуццё беларускай мовы, ствараючы дзеля гэтага адпаведныя маўленчыя ўмовы, у якіх дзіця пад кіраўніцтвам выхавальніка далучаецца да паэзіі і адначасова вучыцца вырашаць пры дапамозе роднай мовы розныя маўленчыя задачы: камунікатыўныя, пазнавальныя і інш.

   Галоўным пабуджальным матывам праяўлення маўленчай актыўнасці з'яўляецца сумесная дзейнасць з дарослым. Важнае значэнне мае актыўна-дзейснае ўспрыманне дзецьмі нагляднасці (цацак, малюнкаў). Наглядныя дзеянні выклікаюць у дзяцей жаданне абазначыць іх словамі і гаварыць пра іх. Адмысловая ўвага надаецца зместу беларускага маўлення, у выхаваўчых і дыдактычных мэтах выкарыстоўваем паэтычныя словы.

   Калыханкі, забаўлянкі, прымаўкі, песні, казкі - вось тыя дасканалыя мастацкія формы фальклору, з дапамогай якіх мы знаёмім дзяцей з багаццем і разнастайнасцю навакольнага свету.

  Перш за ўсё, мы праслухоўваем і абыгрываем з дзецьмі беларускія народныя калыханкі, песенькі, забаўлянкі, кароткія вершыкі, да якіх далучаюцца адпаведныя зместу дзеянні і рухі, паўтарэнні гукаперайманняў, асноўных слоў, выразаў. Вялікае значэнне пры гэтым маюць тыя забаўлянкі, якія суправаджаюцца разнастайнымі рухамі пальчыкаў рук, напрыклад "Сарока-варона кашу варыла". Важнасць іх палягае ў амаль паралельным развіцці дыферанцаваных рухаў пальцаў рук і маўлення, што стымулюе і актывізуе маўленне маленькага дзіцяці. Вабяць малых такія дзеянні як закалыхванне лялек, плясканне ў далоні, прытупванне, падскокі і т. п. Расказванне невялікіх па аб'ёму казак суправаджаем інсцэніроўкамі, што робіць больш лёгкім для дзяцей іх успрыманне і разуменне, заахвочвае да паўтарэння слоў, выразаў, песенек.

      Напрыклад, у час разыгрывання народнай забаўлянкі "Кую, кую ножку" з дзецьмі двух-трох год малыя імітуюць падбіванне лялечнага чаравічка малаточкам. Маўленчая сітуацыя дазваляе дзіцяці зразумець зварот выхавальніка.

     Дзецям вельмі падабаецца, калі ў вершыку называецца канкрэтнае імя. Напрыклад, калі мы прыносім цацачнага коціка, паказваем яго дзецям, дапамагаем ім успомніць, як коцік вуркоча "мур-мур", а затым чытае калыханку:

Ой на коціка вуркота,

А на дзіцятка дрымота,

Будзе коцік вуркатаць,

А дзіцятка будзе спаць.

 

    Потым гаворым, што раскажа пра коціка і Аленка. Чытаем калыханку, замяняючы слова "дзіцятка" на імя выхаванца. Аленка паказвае, як яна будзе спаць. Так мы прыцягваем дзяцей да прагаворвання асобных слоў і радкоў верша. Такія заняткі, а значыць і калыханка, пакідаюць след у душы і памяці дзіцяці.

    Маленькія дзеці ўдзельнічаюць у простых карагодных гульнях кшталту "Знаёмства" (напрыклад, "Адгадай, чый галасок?", "Хто схаваўся?" і інш.) гэтыя гульні садзейнічаюць наладжванню дзіцячых узаемаадносін, выклікаюць у дзяцей жаданне ўступіць у зносіны, значыць і размаўляць адно з адным. Дзецям падабаюцца такія гульні, а гэта добрая падстава для выхавання цікавасці да беларускай мовы, першапачатковага развіцця беларускага маўлення. Захапіўшыся гульнёй, дзеці не заўсёды заўважаюць, што яна вядзецца на беларускай мове, і міжволі засвойваюць асобныя словы, выразы, песенькі.

     Выкарыстоўваюцца малыя формы фальклору і ў сумеснай дзейнасці. Напрыклад, сумеснае маляванне па пацешцы "Сонейка-сонца": дзецям прапаноўваецца аркуш паперы з намаляваным сонцам, і ім трэба дамаляваць гарошкі. Маляванне суправаджаецца прыгаворваннем радкоў пацешкі, і ў дзяцей праяўляецца цікавасць да самога працэсу малявання, да тых выразаў, якія апісваюцца ў забаўлянцы, і яны адлюстроўваюць іх у малюнку.

      Для паступовага ўвядзення беларускай мовы ў розныя віды дзейнасці дашкалят мы выкарыстоўваем лялек-беларусаў: дзяўчынку Паўлінку і хлопчыка Янку. Яны паасобку альбо разам прыходзяць да дзяцей, цікавяцца іх заняткамі, гульнямі, размаўляючы толькі па-беларуску: задаюць пытанні, называюць асобныя прадметы, што знаходзяцца ў дзяцей, выконваюць розныя дзеянні з імі, расказваюць нескладаныя гісторыі. Такім шляхам наладжваюцца сітуацыйна-дзелавыя зносіны на беларускай мове.

   Такім чынам, у першыя тры гады жыцця дзяцей трэба выкарыстоўваць тыя формы работы, якія спрыяюць развіццю пачуцця беларускага маўлення шляхам азнаямлення іх з лепшымі ўзорамі жывога беларускага слова, а таксама фарміраванню першапачатковых навыкаў маўлення на роднай мове.

 

 


 

Навошта патрэбен смех. Iнфармацыйны матэрыял для бацькоў.

Падрыхтавала медыцынская сястра Фадеева А.С.

подробнее.../свернуть

Ці задумваліся вы калі-небудзь, заходзячыся смехам, што там, у сярэдзіне адбываецца?

Смяёмся і будзем смяяцца так усё жыццё! І гэта добра.Таму, што любы смех робіць чалавека здаравейшым і больш цягавітым. Нездарма кажуць: смех падаўжае жыццё. Атрымліваецца, наш смех злучаны з дыхальнай функцыяй арганізма. Калі мы смяёмся , наша дыханне на ўздыху становіцца глыбейшым і працяглым, а на выдыху – кароткім і частым. Пры гэтым лёгкія максімальна спусташаюцца, што вельмі карысна, паколькі паветраабмен тым часам адбываецца ў частыры разы хутчэй. Але гэта яшчэ не ўсё! Падчас прыступы смеху актывізуецца работа мозга, і імунная сістэма пачынае выпрацоўваць самыя карысныя гармоны і запавольваць негатыўныя працесы (стомленасць, млявасць, стрэсы), калі такія маюцца.

Як часта смяюцца дзеці? Яны гэта робяць лёгка і нязмушана. Дзеці смяюцца, калі прачынаюцца раніцай, калі выглядае сонейка, калі пачынаецца дожджык. Па статысцыцы, дзеці ўсміхаюцца 400 разоў у дзень і 150 разоў смяюцца. Сталыя усміхаюцца ў сярэднім 15 , а смяюцца ўсяго 6 разоў у дзень. Бярыце прыклад!!!

Разумныя псіхолагі вучаць нас глядзець на сваё жыццё збоку. І тады песімістычнае ўспрыманне зменіцца шчаслівай усмешкай і звонкім смехам. Паслухайце любімага гумарыста і задумайцеся, як ён умее знаходзіць смешнае ў нашым будзенным жыцці! Гэта захапляе, бо мы не заўважаем шматлікіх вясёлых момантаў побыту, пакуль нам на іх не пакажуць. У любым выпадку, нават калі распавядуць стары ці не надта смешны анекдот, ўсміхніцеся! Дзеля сябе, любімага!!!


 

Советы родителям по формированию патриотических чувств. Разработала воспитатель первой категории Яковлева В.В.

подробнее.../свернуть

    Как известно, дошкольный возраст характеризуется некоторой впечатлительностью. Микросреда в семье, взаимоотношения между ее членами, отношение к событиям – все это оказывает влияние на формирование эмоционального и нравственного мира. Недаром семью называют «школой чувств». Именно здесь ребенок учится эмоционально воспринимать мир. И очень большое значение имеет отношение взрослых к растущему ребенку.

    Любознательность – одно из положительных качеств развития дошкольника. Ребенок задает много вопросов, его интересует буквально все. Взрослые должны внимательно относиться к вопросам детей, давать правильные и вразумительные ответы на них, а по возможности находить решение вместе.

     При ознакомлении детей дошкольного возраста с социальным окружением и воспитании у них патриотических чувств можно использовать следующие конкретные задания и ситуации:

  1. Возвращаясь с ребенком из детского сада, предложите ему игру «Кто больше заметит интересного по дороге?». Таким образом, Вы поможете ему увидеть то, что наиболее важно в воспитательном отношении: труд людей, преобразование облика города и т. д.
  1. Рассказывайте ребенку о своей работе, о том, какую пользу приносит ваш труд обществу. Расскажите, чем она вам нравится, и что было бы, если бы вы работали плохо.
  1. Приучайте ребенка бережно относиться к окружающим его вещам. Мотивируйте это тем, что каждая вещь – это результат труда. Учите, что нужно делать, чтобы вещь прослужила дольше.
  1. Поощряйте детское коллекционирование, если его цель – с помощью определенных предметов расширять кругозор. Можно разрешить ребенку принести коллекцию в детский сад, рассказать о ней другим детям, давать возможность ее рассмотреть.
  1. Совершать увлекательные путешествия по нашей стране можно, имея под рукой глобус, карту или просто иллюстрации. Ребенка следует обучить несложной технике показа и периодически предлагать ему «попутешествовать».
  1. Любовь к Родине – это и любовь к природе родного края. Полезно отправиться с ребенком на природу, чтобы полюбоваться красотой леса, журчаньем ручья, пением птиц и т. д.
  1. Воспитание личности ребенка происходит и тогда, когда мы приобщаем дошкольника к искусству страны, к народному творчеству, когда рассказываем о людях, прославивших нашу Родину.

Важно, чтобы у дошкольника постепенно сформировалось представление о том, что у главным богатством и ценностью нашей страны является ЧЕЛОВЕК!


Паважаныя бацькі!

Калі Вам патрэбны казкі, вершы, байкі, песні, калыханкі на беларускай мове, прапануем наведаць сайт  http://kazki.by/ 

 

                             

Наш адрес: г.Минск ул.Пономарева,13

Телефон  +375 17 266 57 01,  +375 17 286 80 05

Электронная почта ddu215@minsk.edu.by

Регистрационное свидетельство сайта № 1141001051 от 07.09.2010г